• رابطه کیفیت کنترل داخلی با سیاست تقسیم سود با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/05
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  رابطه کیفیت کنترل داخلی با سیاست تقسیم سود با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی

  در این مطالعه به بررسی کیفیت کنترل داخلی با سیاست تقسیم سود با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 109 شرکت و در مجموع 654 سال -شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی -پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه پژوهش از معادلات رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار eviews8 و روش داده های پانلی -اثرات ثابت بهره گرفته شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تمرکز مالکیت مدیریتی دارای اثر منفی و معناداری بر رابطه بین کیفیت کنترل داخلی و سیاست های تقسیم سود شرکت ها در دوره بررسی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها