• ارزیابی فضاهای فرهنگی شهریار در مقایسه با استانداردها. نمونه موردی: فرهنگسرای استاد شهریار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 476
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در میان منابع فرهنگی مختلف مانند خانواده، فرهنگ سراها و فضاهای فرهنگی که ذهن انسان ها یا محتوای آن یعنی فرهنگ انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهند، فضاهای فرهنگی شهری هستند به خصوص فرهنگ سراها در میان منابع فرهنگی فرهنگسراها هستند که ذهن انسان های محتوی آن یعنی فرهنگ انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جایی که ذهن یا فرهنگ انسان ها هدایت کننده و شکل دهنده رفتارها و کنش های اجتماعی روزمره ما می باشد. بنابراین در صورت وجود رفتارهای ناپسند و یا ناهنجار مانند عدم رعایت قوانین رانندگی و حتی بستری حاد مانند انحرافات از جمله اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی را به همراه می آورد. بهترین و آسان ترین راه برای تغییر در این گونه رفتارهای اجتماعی افراد، فضاهای فرهنگی شهری مانند فرهنگسراها، خانه هنرها در سطح شهر می باشد. در این پژوهش فرض بر آن است که فضاهای فرهنگی در شهرهای جواب گوی نیازهای شهروندان برای حوزه فرهنگی نمی باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی و تطبیقی است و با ارزیابی کمی کاربری فرهنگی شهری با توجه به سرانه و محیط ها و هم چنین ارزیابی کیفی این مقاله با توجه به جدول سوات بررسی شده است. در این راستا فضاهایی مناسبی برای تامین سرانه مورد نظر با توجه به پراکنش مناسب در افق سال 1421 ارائه شده است و میان کمبود و کاستی ها نسبت به استانداردها مشخص گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها