• تأثیر هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی و روابط بر تمایل به تغییر رفتار مصرف کننده در صنعت ورزش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/30
  • تعداد بازدید: 443
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ورزش به مثابه صنعتی پردرآمد، به دلیل گرایش رو به رشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برخوردار است هدف پژوهش، تجزیه تحلیل عوامل روانشناختی بر تمایل و تغییر رفتار مصرف کننده در صنعت ورزش می باشد روش تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و ازنظر ماهیت کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را مشتریان استخرهای شنای شهرستان ارومیه تشکیل داده اند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد لین (2010) استفاده شد. هم چنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد، عوامل روانشناختی (هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، روابط) تاثیر معنی داری بر تمایل به تغییر رفتار مصرف کننده دارد. بنابراین مدیران استخرهای شنا با تاکید بر روی عوامل روانشناختی در جهت حفظ مشتریان و جذب گروه های جدید در جهت مقابله با تغییر رفتار مصرف کنندگان اهتمام خاصی ورزند تا از این طریق باعث افزایش وفاداری ورزشی شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها