• مطالعه مقایسه ای الگوی طراحی معماری آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه در گستره معماری طبیت گرا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 944
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مطالعه مقایسه ای الگوی طراحی معماری آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه در گستره معماری طبیت گرا

  این تحقیق سعی بر آن دارد که با مقایسه دو بنای یادمانی ساخته هوشنگ سیحون از منظر طبیعت گرایی و روش های بکار رفته در طراحی آن ها که در مواجهه با طبیعت بکار گرفته را مورد بررسی قرار دهد. گستره شاخص های طبیعت گرایی عرصه ای است برای دسته بندی ویژگی الگوهای طراحی معماری در آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه که شباهت ها و تفاوت های گوناگون آن را آشکار سازد. تحلیل تفاوت ها وشباهت ها می تواند ویژگی های خاص و عام الگوهای طراحی معماری در آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه مشخص کند. روش مطالعه ی مقایسه ای راهکارهای برای چگونگی و چرایی تفاوت های الگوهای طراحی معماری در آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه با وجود شباهت ها ارائه می دهد. تاکنون پژوهشی مبنی بر مطالعه مقایسه ای جهت دسته بندی الگوهای طراحی معماری در آرامگاه بوعلی سینا و آرامگاه نادرشاه به کار بسته نشده است. این پژوهش بر آن است تا چگونگی و چرایی تفاوت ها و شباهت های پدید آمده در حوزه شاخص های طبیعت گرایی را مورد تحلیل قرار دهد. در واقع نگارندگان واکنش معمار را در برابر مولفه های طبیعت بررسی کرده و دستاورد این پژوهش نشان می دهد طبیعت به صورت همه جانبه مورد توجه این معمار بزرگ در ساخت و طراحی این بناها بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها