• روش های اجرای ارزیابی پس از بهره برداری (poe) تکمیل حلقه گم شده درفرایند طراحی ساختمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 553
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله روش های اجرای ارزیابی پس از بهره برداری poe)) تکمیل حلقه گم شده درفرایند طراحی ساختمان

   با توجه به نیاز روزافزون بشریت بر پیدایش و ساخت ساختمان ها، به نظر می رسد ساختمان های ساخته شده در کشور در مولفه های کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت وساز دچار نقصان هستند. از آنجا که یکی از راه های بهبود سطح کیفی هر پدیده ای ارزیابی آن است، لذا ارزیابی پس از بهره برداری، یک نوع ارزیابی همه جانبه در معماری، یک هدف حرفه ای و یک فرآیند برای برآورد ساختمان ها می باشد که حلقه بازخورد عملکرد ساختمان را نشطان مطی دهد. روند سیستماتیک و دقیق ارزیابی ساختمان ها پس از ساخت و ساز و بهره برداری و ارائه بازخورد آن ها از مولفه های اصلی بهبود مستمر محیط زیست است. انجام محالعات عملکرد ساختمان ها در سراسر جهان، به روش هایی انجام می شود. اما این اصول در کشور کمتر مورد استفاده قرارگرفته است. poe یک روش جدید برای ارزیابی پطس از بهره برداری ساختمان است، روشی که برای تکمیل پیوند گم شده در روند طراحی ساختمان موثر می باشد. این مقاله به بررسی انواع روش های ارزیابی عملکرد ساختمان می پردازد و مسائل مختلف مربوط به poe را مشخص می کند. روش تحقیق روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش بیانگر انواع روش های موجود در ارزیابی پس از ساخت و بهره برداری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم