• بررسی تاثیر نگرشهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمائی دخترانه شهرخدابنده

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 517
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر نگرشهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمائی دخترانه شهرخدابنده

  هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر نگرشهای فرزند پروری والدین بر میزان  خلاقیت دانش آموزان است. فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از " بین نگرشهای فرزند پروری والدین و میزان خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد ". در فرضیه های فرعی ، بررسی رابطه خلاقیت با نگرشهای  فرزند پروری والدین مد نظر بوده است .  برای انجام پژوهش از روش توصیفی ( پیمایشی ) استفاده شده است.

  نوع نگرش فرزند پروری والدین به عنوان متغییر مستقل و میزان خلاقیت دانش آموزان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است . جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی  در شهرستان خدابنده تشکیل داده اندکه از بین آنها 40 نفر آزمودنی که شامل (20 نفر دانش آموز) و (20 نفر والدین) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ، از پرسشنامه چند جوابی سنجش خلاقیت و  پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین استفاده شد که پس از جمع آوری داده ها به تحلیل داده ها پرداخته شد و معلوم شد که بین خلاقیت و نگرشهای فرزند پروری والدین رابطه نسبتا ضعیفی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها