همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر آموزش تغذیه دوران بارداری بر آگاهی و عملکرد زنان باردار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 552
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر آموزش تغذیه دوران بارداری بر آگاهی و عملکرد زنان باردار

  بارداری، از پرمخاطره ترین دوره های زندگی زنان است و تغذیه این دوران، سلامتی مادر و جنین را تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت تغذیه صحیح و کافی در دوران بارداری برای زن باردار و جنین را نمی توان نادیده گرفت، زیرا سلامتی افراد به میزان زیادی بستگی به دریافت مواد غذایی و ساختار تغذیه ای آنها در دوران جنینی دارد لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش تغذیه دوران بارداری بر آگاهی و عملکرد زنان باردار در سال 1400 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مروری سیستماتیک با کلیدواژه های فارسی تغذیه بارداری، زنان باردار، آموزش تغذیه و معادل انگلیسی آنها pregnancy nutrition, pregnant women, nutrition training در پایگاه های داده ای magiran, irandoc, science direct, pub med و موتور جستجوگر google scholar بدون محدودیت بازه زمانی انجام شدکه درمجموع 25 مقاله بدست آمد که تعدادی از آنها به علت مشابه نبودن چکیده کنار گذاشته شدند و در نهایت 15 مقاله که بیشترآنها از نوع کارآزمایی بالیی بودند مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از بیشتر مطالعات نشان داد که آموزش، باعث ارتقا سطح آگاهی و عملکرد در زمینه تغذیه دوران بارداری شده است. همچنین در بعضی پژوهش ها آموزش تاثیر معنی داری نداشته است که می تواند مربوط به عوامل دیگری غیر از اطلاعات صرف(آگاهی) مانند شیوه ی زندگی، باورهای جامعه، مسایل اقتصادی و دسترسی به مواد غذایی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها