• تحلیل محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی بمنظور میزان انطباق با ساحت شش گانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 1292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی بمنظور میزان انطباق با ساحت شش گانه

  تحقیق حاضر بمنظور، تحلیل محتوای کتب درسی علوم پایه پنجم بمنظور بررسی میزان انطباق با ساحت شش گانه در دوره ابتدایی انجام شد، در خصوص این موضوع دو فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 99-1398 بود، این کتاب متشکل از 12 درس بود و نمونه اماری معادل با جامعه اماری و بعبارت دیگر کتاب مذکور در نظر گرفته شد. جهت گرداوری داده ها از روش مراجعه به اسناد و تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته شد، به طوری که تک تک صفحات (متن و تصویر) از نظر توجه به ساحت های شش گانه مورد بررسی قرار گرفت و فراوانی آنها یادداشت گردید، سپس یافته های توصیفی با توجه به فراوانی و میانگین هر کدام از ساحت ها (1-ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی2- ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای، 3- ساحت تربیت علمی و فناوری، 4- ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، 5- ساحت تربیت زیستی و بدنی، 6- ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری) نشان داده شد، و یافته های استنباطی با استفاده از ازمون خی - دو مورد بررسی قرار گرفت، نتایج فرضیه یک نشان داد در بین ساحت های شش گانه مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوری که به ساحت های تربیت علمی- فناوری و تربیت زیستی- بدنی توجه بیشتری شده است. نتایج فرضیه دوم نشان داد، در توجه به مولفه های  زیر مجموعه ساحت تربیت علمی و فناوری نیز اختلاف معنی دار وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها