• چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه تقویت را نماییم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چگونه توانستیم کارایی شورای دانش آموزی آموزشگاه تقویت را نماییم

  یکی از سیاست های اجرایی آموزش وپرورش توسعه تشکل های دانش آموزی از جمله تشکل شورای دانش آموزی است؛ که با هدف برانگیختن حس مشارکت دانش آموزان و افزایش توانمندی های اجتماعی آنان برنامه ریزی شده است. در واقع شورای دانش آموزی تجربه و تمرین مشارکت اجتماعی است و دانش آموزان باید این مشارکت را در مدرسه تجربه نمایند تا بتوانند در مشارکت های بزرگ اجتماعی به خوبی شرکت کنند و بدرخشند این امر انگیزه ای شد برای پرداختن به موضو ع پربار کردن کارایی شورای دانش آموزی و ایجاد فضایی تا دانش آموزان با اعتماد به نفس و خودباوری به خود از فعالیت های گروهی بهره گیرند. لذا بنده بعنوان معاون پرورشی به همراه مدیر آموزشگاه برآن شدیم که با توجه به مسئولیت و تعهد کاری که نسبت به دانش آموزان عهده دار هستیم به اجرای راهکارهای در مورد بی علاقگی و بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به مشارکت در فعالیت های پرورشی وجود داشت و همچنین در نحوه مشارکت دانش آموزان تغییراتی ایجاد نماییم تا با تغییرو نگرش مثبت، دانش آموزان در فعالیت های گروهی شرکت نمایند.

  لذا تصمیم گرفتیم برای حل این مساله از روش های نظیر الگوی رفتاری همانند سازی، روش مشارکت و کار گروهی، روش تدریس (ایفای نقش) استفاده نماییم جامعه آماری مورد نظر، دبیرستان دکتر معطری و نمونه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان مدرسه با روش آماری توصیفی (نمودار، جدول و میانگین) بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده با ضریب همبستگی (89%) نشانگراز موثر بودن تجربه تربیتی بر مشارکت دانش آموزان در فعالیت های پرورشی بوده است که منجر به افزایش انگیزه، هدفمندی، شورو اشتیاق و حس همکاری و مشارکت در بین دانش آموزان گردیده است راه حل های که در افزایش رغبت دانش آموزان در فعالیت های شورای دانش آموزی موثر بودند عبارتند از: تهیه و تنظیم دفتر مشارکت دانش آموزی، اردوی مشارکتی، تهیه نشریه دانش آموزی، تشکیل گروه واتساپ، صندوق بازخورد، ایجاد نمایشگاه ها و کتابخانه سیار وارایه نمایش وغیره بود. در نهایت می توان گفت این پژوهش نتایج خوبی در برداشته که با اهداف کلی طرح ما همراه و هم گام است. و سبب افزایش فعالیت کار گروهی و پویایی وفعال بودن دانش آموزان در امرمشارکت و کار گروهی شد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها