سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی نقش طرحهای تفکیکی بنیاد مسکن بر بافت و معماری روستاها با استفاده از مدل تحلیلی swot (مورد مطالعه: روستای نوده در شهرستان بجنورد)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید