جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مطالعه اثر دما، فشار نسبی گاز اتیلن به پروپیلن و غلظت دی ان (ENB) روی خواص و راندمان الاستومرهای EPDM سنتز شده با کاتالیستهای زیگلر-ناتای بر پایه وانادیم

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید