دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی رفتار مکانیکی ستون های سنگی معمولی و مسلح شده با ژئوسینتتیک (مطالعه موردی:پی مخازن گازی پارس جنوبی)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید