پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله رخساره های میکروسکوپی و محیط رسوبی سازند پابده در برش تیپ و میدان نفتی کوپال (چاه های 12 و 38)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید