سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابعاد و موقعیت بهینه دیواره های سپری، بلانکت و زهکش جهت کاهش نیروی زیرفشار، دبی نشت و گرادیان خروجی در پی سدهای انحرافی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید