جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی شایستگی رهبری و نظارتی بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی: (مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید