دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بکارگیری المانهای محدود در تحلیل دینامیکی سکوی دریایی و مقایسه نتایج با پیش بینی های شبکه مصنوعی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید