دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تعیین مناسب ترین الگوریتم به منظور برآورد میزان رسوب با استفاده از شبکه عصبی (شبکه پیشخور پس انتشار خطا و شبکه fitting) (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا-استان لرستان)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید