دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله استفاده از سیستم مبتنی بر قوانین فازی جهت ارزیابی عملکرد روسازی های شنی و آسفالت حفاظتی در شرایط مختلف محیطی، مقاومتی خاک بستر و ترافیکی در راه های با حجم ترافیک کم

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید