پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد لوله ای

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید