دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مدلسازی عددی جریان بر روی سریزهای پلکانی در حالت جریان پیوسته (skimming)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید