دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی اثر پیچش به وجود آمده در المان مرزی در اثر خروج از محوریت دیوار برشی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید