جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله مطالعه تاثیر تغییرات چیدمان سیستم مهاربند همگرا با استفاده از روش اجزائ محدود و الگوریتم ژنتیک

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید