سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تعمیم هایی بر مدلسازی تعادل ترافیکی شبکه و مقایسه ی اهمیت نسبی آنها: مدل سازی چندمعیاره ی چندرده ای، استفاده از مدل های مقدار حدی تعمیم یافته و مدل سازی مخلوط

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید