یک شنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله Bending and vibration responses of laminated composite plates using an edge-based smoothing technique

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید