شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله An analysis for the elasto-plastic problem of the moderately thick plate using the meshless local Petrov–Galerkin method

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید