پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی چگونگی مقاومت در درمان لیشمانیوز جلدی با مگلومین آنتی موان (گلوکانتیم): مقایسه حساسیت انگل جدا شده از بیمار به دارو در محیط کشت با پاسخ کلینیکی بیمار به درمان

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید