سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی قابلیت الگوریتم J48 جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و مدل های لوجیت و پروبیت باینری

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید