سه شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله تبیین مبانی معماری تعامل گرا؛ لازمه ی شکل گیری بناها و بافتارهای بومی متعامل مبتنی بر دانش روز، محیط، فرم- عملکرد و نقشه های شناختی مخاطبان

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید