سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله استفاده از لوله های حرارتی نوسانی بعنوان جایگزین مناسب فین در مبدل های گرمایی پیشرفته

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید