سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی عددی اثر افزودن نانوذرات به سیال پایه بر انتقال حرارت در هندسه ی آشوبناک

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید