سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تهیه مشتقات ن-[5-(5- نیتروآریل)-1، 3، 4- تیادی آزول-2-ایل] پیپرازینیل کینولون ها و ارزیابی خواص ضد باکتریایی آن ها به روش برون تنی

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید