جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی تراز سطح آب زیرزمینی با بکارگیری دو روش موجک - سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS) و موجک - شبکه عصبی (MPL) و مقایسه آن ها با یکدیگر (مطالعه موردی دشت ارسنجان)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید