سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از یک شاخص خرابی مبتنی بر انرژی کرنشی و پاسخ های حوزه زمان

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید