سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله شناسایی و طراحی الگوی پیشایندهای نوآوری باز با استفاده از رویکرد دیمتل فازی (مورد مطالعه : بانک مسکن)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید