شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی نقش قطر داول بار در نیروی برشی، لنگر خمشی و تنش تکیه گاهی در روسازی های بتنی غیرمسلح درزدار

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید