سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله Predicting future lifetime based on random number of three parameters Weibull distribution

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید