جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله A hybrid shuffled complex evolution approach with pattern search for unconstrained optimization

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید