شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله Monte Carlo method for calculating local configuration factor for the practical case in material processing

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید