سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های ساختار سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: شرکت نفت تهران)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید