دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله ارزیابی عملکرد، الگوبرداری و رتبه بندی شعب بانک ملی شهرستان کرمان در زمینه بانکداری الکترونیک با استفاده از مدل تلفیقی DEA, AHP

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید