چهار شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه ی بین شکل هندسی مقطع پایه ی پل و میزان پاسخ پل های رودخانه ای به نیروی امواج آب

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید