سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تحلیل تعامل و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ریسک مالی پروژه در صنعت الکترونیک با رویکرد ترکیبی چند معیاره فازی جهت (مطالعه موردی: شرکت تلوزیون شهاب)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید