سه شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله تحلیل و رتبه بندی کانال های بازاریابی برای ارائه خدمات بیمه با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید