پنج شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله ارزیابی تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش به کار آفرینی و تقویت روحیه ی کارآفرینی در سازمان (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید