چهار شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله ممیزی نظام مدیریت عملکرد و استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی واحدها (مورد مطالعه سازمان بنادر و دریانوردی کشور)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید