سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله بررسی استفاده از ابزار نرخ گذاری انرژی در ارتباط با الگوی کشت بهینه بمنظور مدیریت منابع آب(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز خانمیرزا)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید