پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله ارزیابی دقت تکنیک شی گرا در طبقه بندی نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 در GIS جهت استفاده در مدل لیسم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قورچای، استان گلستان)

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید