سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مکانیسم واکنش چند جزئی بین سیکلوهگزیل ایزوسیانید (ترشیو بوتیل ایزوسیانید) و دی متیل استیلن دی کربوکسیلات در حضور 2- مرکاپتو بنزوکسازول: یک مطالعه نظری

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید