پنج شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله مطالعه تجربی یک هوا گرمکن خورشیدی غیرمستقیم با استفاده از یک متمرکزکننده ی سهموی نقطه ای

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید