سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دانلود رایگان مقاله استفاده از نانو ذرات اکسید آهن، اکسید روی و سیلیکا در سیال حفاری پایه آبی به منظور بهبود خواص رئولوژیکی در شرایط دمایی متفاوت

برای جستجوی پیشرفته کلیک کنید